Obchod s energiemi

Lokální distribuční soustavy LDS.

Provoz energetického hospodářství

Zdroje na biomasu

Bioplynové stanice

Fotovoltaické elektrárny

Kogenerační jednotky

Tepelná čerpadla

Kombinovaná řešení

;