lokalni-distribucni-soustavy

Lokální distribuční soustavy LDS

Provoz a správa lokálních distribučních soustav.

provoz-energetickeho-hospodarstvi

Provoz energetických hospodářství

Provoz a správa lokálních a centrálních energetických hospodářství.

zdroje-ma-biomasu

Zdroje na biomasu

V rámci maximalizace využití obnovitelných zdrojů energie aplikace lokálních vstupů v podobě dřevní a rostlinné biomasy v zařízeních na výrobu tepelné a elektrické energie.

bioplyn

Bioplynové stanice

Navázaní na produkci zemědělské výroby v podobě využití siláží, potravinářských odpadů při výrobě energií v podobě elektrické energie, tepla a bioplynu.

fotovoltaicke

Fotovoltaické elektrárny

Maximalizace využití ploch střech průmyslových objektů, skladových prostor pro výrobu elektrické energie ze slunce. Nevyhýbáme se rovněž instalaci FVE na nevyužívané půdě v souladu s platnou legislativou.

kogeneracni

Kogenerační jednotky

Optimální využití primárních zdrojů energie prostřednictvím kogenerační výroby, tj. současné výroby tepla a elektrické energie převážně ze zemního plynu na plynových motorech.

tc-nopadding

Tepelná čerpadla

V případě využití tepelné energie pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody optimalizace nákladu na jeho výrobu s využitím obnovitelného zdroje v podobě nízkopotenciálního tepla vzduchu, země a vody.

kombinovana-reseni

Kombinovaná řešení

Aplikace kombinace různých řešení pro dosažení optimálního využití primárních zdrojů energie a obnovitelných zdrojů energie.

Lokální distribuční soustavy LDS
Provoz a správa lokálních distribučních soustav.
Provoz energetických hospodářství
Provoz a správa lokálních a centrálních energetických hospodářství.
Zdroje na biomasu
V rámci maximalizace využití obnovitelných zdrojů energie aplikace lokálních vstupů v podobě dřevní a rostlinné biomasy v zařízeních na výrobu tepelné a elektrické energie.
Bioplynové stanice
Navázaní na produkci zemědělské výroby v podobě využití siláží, potravinářských odpadů při výrobě energií v podobě elektrické energie, tepla a bioplynu.
Fotovoltaické elektrárny
Maximalizace využití ploch střech průmyslových objektů, skladových prostor pro výrobu elektrické energie ze slunce. Nevyhýbáme se rovněž instalaci FVE na nevyužívané půdě v souladu s platnou legislativou.
Kogenerační jednotky
Optimální využití primárních zdrojů energie prostřednictvím kogenerační výroby, tj. současné výroby tepla a elektrické energie převážně ze zemního plynu na plynových motorech.
Tepelná čerpadla
V případě využití tepelné energie pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody optimalizace nákladu na jeho výrobu s využitím obnovitelného zdroje v podobě nízkopotenciálního tepla vzduchu, země a vody.
Kombinovaná řešení
Aplikace kombinace různých řešení pro dosažení optimálního využití primárních zdrojů energie a obnovitelných zdrojů energie.
Previous
Next

Zpracujeme pro vás návrh

Energická potřeba je přirozenou součástí každodenního života lidí, firem a institucí. Způsob produkce energií v kontextu negativního vývoje klimatu Země doznává poslední roky výrazné změny s cílem eliminovat negativní vliv této produkce na životní prostředí a současně zachovat její dlouhodobou udržitelnost.

 

Toto způsobuje, že co bylo v minulosti relativně stabilní, je v současné době díky probíhajícím změnám rozkolísané se všemi projevy na okolí v podobě energetické bezpečnosti, nákladů a nutnosti změny myšlení. Kromě těchto negativních projevů je to současně ale i příležitost k pozitivní změně v podobě tvorby a využívaní nových technologií a obnově zastaralých zařízení, které se neobnovují pouze z důvodů určité setrvačnosti.

 

Cílem nových technologií je, aby byly přátelské nejenom k životnímu prostředí, ale i k jejím uživatelům.

ENERGAMO Váš partner v dodávkách obnovitelné energie

Jsme v období, kdy fosilní paliva z důvodu jejich negativního vlivu na životní prostředí a zdraví lidí jsou na ústupu, a proto naše návrhy jsou postavené zejména na využívání obnovitelné energie v podobě slunce, biomasy a okolí. Jsou to zdroje energie, které jsou takřka nevyčerpatelné bez emisí a s minimální uhlíkovou stopu a které současně umožňují vetší atomizaci produkce a větší soběstačnost.

ENERGAMO produkty a služby připravuje každému klientovi na míru

Každý klient a partner má své potřeby, cíle a priority. Proto naší vizí je hledat pro každého klienta a partnera řešení šité přímo na míru, které toto zohlední. Současně jsme ale připraveni využít naše zkušenosti v případě rady pro dosažení optimálního výsledku ve skloubení potřeb, možností a ekonomických výsledků.

ENERGAMO šetří váš čas

Díky naším zkušenostem se nemusíte vydávat cestami, které nevedou k žádaným výsledkům Díky nastavené logice komunikace a spolupráce se vyhýbáte zbytečným chybám a ztraceným příležitostem, které stojí jak čas, tak i peníze.

ENERGAMO nabízí produkty a služby šetrné k životnímu prostředí

Naše navrhovaná řešení minimalizují vliv na životní prostředí jak z pohledu emisí, tak i odpadů. Otázka uhlíkové neutrality je rovněž cílem těchto řešení, ale jsme vždy pragmatičtí a hledáme co nejvhodnější aplikace, aby tento cíl byl postupně rovněž dosažen.

Zákaznická linka pro požadavky na produkty a služby

pondělí – pátek 8:00 – 17:00