Tel: +420 774 016 916

Řešíme

ENERGIE

za vás

Legal Disclamer

Upozornění ve vztahu k dokumentům a informacích obsaženým na těchto stránkách

 

Tyto webové stránky zpřístupňuje společnost ENERGAMO SE s jediným cílem – prezentovat podnikání společnosti ENERGAMO SE.

 

Informace obsažené na tomto webu slouží pouze pro obecné informační účely. Používání a spoléhání se na informace obsažené na tomto webu návštěvníky webových stránek je výhradně na vlastní riziko návštěvníka webových stránek.

 

Tyto informace poskytuje společnost ENERGAMO SE, a přestože se společnost snaží tyto informace udržovat vždy aktuální a správné, nevytváří ani neposkytuje žádná vyjádření ani záruky jakéhokoli druhu, výslovné ani předpokládané, o úplnosti, přesnosti, spolehlivosti, vhodnosti nebo dostupnosti s ohledem na webovou stránku nebo na aplikovaný software webové stránky, informace, produkty, služby nebo související grafiku, které jsou obsažené a popsané a k dispozici na webových stránkách pro jakékoli účely.

 

Dokumenty, informace a podklady zveřejněné na stránkách nejsou nabídkou na uzavření smlouvy ani jinou závaznou nebo veřejnou nabídkou nebo veřejným příslibem, nepředstavují jakoukoli část dohody nebo smlouvy, ledaže by v konkrétní smlouvě bylo uvedeno jinak.

 

Omezení odpovědnosti

 

Společnost ENERGAMO SE nenese odpovědnost v souvislosti s obsahem nebo použitím ani jinak v souvislosti s těmito webovými stránkami, a současně ENERGAMO SE nenese žádnou odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, následné, náhodné ztráty nebo obchodní ztráty, ztráty výnosů, zisků nebo očekávaných úspor, ztráty smluvních nebo obchodních vztahů, ztráty reputace nebo dobré vůle nebo ztráty či poškození informací nebo údajů vyplývajících z používání webových stránek a jejich obsahu.

 

Veškeré dokumenty, podklady a informace na těchto stránkách jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu včetně nikoli však výlučně záruk či odpovědnosti za jejich úplnost, bezvadnost či vhodnost pro určitý účel, jakož i záruk za neporušení práv třetích osob. Ačkoli společnost ENERGAMO SE věnuje stránkám maximální pozornost, nemůže zaručit, že podklady, informace i dokumenty na těchto stránkách jsou přesné, úplné a aktuální. Informace, podklady a dokumenty jsou čas od času upravovány, a to bez upozornění na provedené úpravy či změny.

 

Nezávazná indikace cen

 

Informace a indikace cen obsažené v záložce Domácnosti – Základní konfigurace – Varianta A, Varianta B a Varianta C slouží pouze pro obecné informační účely a společnost ENERGAMO SE nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s použitím této indikace cen.

Zákaznická linka pro požadavky na produkty a služby

pondělí – pátek 8:00 – 17:00

;