Tel: +420 774 016 916

Řešíme

ENERGIE

za vás

Baterie pro fotovoltaiku: Jak uchovávají sluneční energii

Slunce je nevyčerpatelným zdrojem energie, kterou můžeme využívat pomocí fotovoltaických elektráren. Ty přeměňují sluneční záření na elektrický proud, který můžeme použít k napájení našich domácností nebo zařízení. Problém je, že sluneční energie není stálá a závisí na denní době a počasí. Jak tedy zajistit, abychom měli dostatek elektřiny i v noci nebo za špatného počasí? Řešením je použití baterií pro fotovoltaiku , které dokážou uchovat přebytečnou sluneční energii a poskytnout ji v době, kdy ji potřebujeme.

Jak fungují baterie pro fotovoltaiku?

Baterie pro fotovoltaiku jsou složeny z jednoho nebo více článků, které mají dvě elektrody a elektrolyt. Elektrody jsou materiály, které reagují s elektrolytem a vytvářejí elektrický proud. Elektrolyt je látka, která umožňuje pohyb iontů mezi elektrodami. Každý článek má určité napětí, které se sčítá, když jsou články spojeny do série. Baterie pro fotovoltaiku mohou mít různé napětí, podle toho, kolik článků obsahují. Obvykle se rozlišují nízkonapěťové baterie, které mají napětí do 48 V, a vysokonapěťové baterie, které mají napětí nad 48 V. Volba napětí závisí na typu střídače, který je zapojen do systému.

Střídač je zařízení, které převádí stejnosměrný proud (DC) z fotovoltaické elektrárny na střídavý proud (AC), který je vhodný pro napájení domácích spotřebičů nebo pro připojení do sítě. Střídač také řídí nabíjení a vybíjení baterie podle potřeby. Hybridní střídač je speciální typ střídače, který je schopen pracovat s baterií a optimalizovat její využití.

Jaké typy baterií pro fotovoltaiku existují?

Baterie pro fotovoltaiku se také rozdělují podle materiálů, ze kterých jsou vyrobeny. Nejčastěji se používají lithiové baterie, které mají mnoho výhod oproti starším olověným bateriím. Lithiové baterie jsou bezúdržbové, efektivnější, lehčí, menší a mají delší životnost. Kapacita baterie udává, kolik energie dokáže baterie uchovat. Kapacita baterie se měří v kilowatthodinách (kWh) a závisí na potřebách domácnosti. Obvykle se doporučuje, aby baterie pokrývala 50-70 % denní spotřeby elektřiny.

Proč používat baterie pro fotovoltaiku?

Baterie pro fotovoltaickou elektrárnu je tedy ideálním řešením pro ty, kteří chtějí být nezávislí na dodávkách elektřiny z veřejné sítě a využít co nejvíce sluneční energie. Baterie umožňuje snížit náklady na elektřinu, zvýšit energetickou bezpečnost a přispět k ochraně životního prostředí. V případě vašeho zájmu o fotovoltaickou elektrárnu nás kontaktujte.

;