Tel: +420 774 016 916

Řešíme

ENERGIE

za vás

Co je asymetrický střídač?

Asymetrický střídač je zařízení používané ve fotovoltaických elektrárnách k přeměně stejnosměrného proudu, které vyrobí fotovoltaické panely, na střídavý proud, který je možné využít v elektrické síti. Jeho hlavní výhodou oproti symetrickému střídači je, že rozděluje vyrobenou elektřinu dle spotřeby v jednotlivých fázích. Umožňuje tak optimalizovat výkon fotovoltaického systému.

Střídač jako takový je nutnou součástí fotovoltaických elektráren a v podstatě i takový jejich „mozek“. Většina fotovoltaických panelů totiž produkuje stejnosměrný proud. Elektrická síť ale pracuje se střídavým proudem. Logicky je potřeba výstupní stejnosměrný proud přeměnit na střídavý proud. A v tu chvíli přichází na scénu střídač.

Jak se liší asymetrický střídač od symetrického?

Rozlišujeme střídače symetrické a asymetrické. Symetrický střídač vyrobenou elektřinu z fotovoltaiky rozděluje rovným dílem. Co to znamená? Rodinný dům má tři fáze a symetrický střídač pošle do každé fáze stejné množství vyrobené elektřiny. To by bylo bez problémů, pokud by se ve všech fázích spotřebovávalo stejně. Ale tak to nebývá. Když se například 9 kW rozdělí po 3 kW do každé fáze a v jedné z fází se spotřeba rovná nule, přetečou 3 kW vyrobené elektřiny zbytečně do sítě. A to není vše – pokud naopak v jedné fázi spotřebováváte aktuálně více než je třetina vyrobené elektřiny, přibere si váš systém elektřinu ze sítě a ta vás už něco stojí.

Asymetrický střídač pošle vyrobenou elektřinu tam, kde je jí potřeba

Odpovězme teď na naši úvodní otázku: Co je asymetrický střídač? Asymetrický střídač umí s vyrobenou elektřinou opravdu nakládat o poznání chytřeji. Posílá ji tam, kde se spotřebovává. Pošle ji tam, kde je potřeba, a pokud zrovna ve vaší domácnost elektřinu nespotřebováváte, uloží ji „na horší časy“ do baterie a dalších úložišť. Fotovoltaický systém založený na asymetrickém střídači je vyladěn tak, abyste v co nejmenší možné míře potřebovali elektřinu ze sítě. Asymetrický střídač je typ střídače, který je schopen optimalizovat výkon fotovoltaického systému za různých podmínek provozu.

;