Tel: +420 774 016 916

Řešíme

ENERGIE

za vás

Co je doba slunečního svitu a proč vás zajímá v kontextu fotovoltaiky?

Doba slunečního svitu je kritickým faktorem, který ovlivňuje efektivitu a výkon fotovoltaických elektráren. Pro získání čisté a obnovitelné energie ze slunce je nezbytné porozumět, jak může doba slunečního svitu ovlivnit produkci elektřiny z fotovoltaických systémů. Pojďme si pojem doby slunečního svitu rozebrat blíže.

Důležitost sledování doby slunečního svitu při realizaci fotovoltaiky

Doba slunečního svitu je časový úsek během dne, kdy slunce osvětluje zemský povrch svými paprsky. Je ovlivněna geografickou polohou, denní dobou, sezónou a počasím. Během této doby je sluneční záření dostatečně silné na to, aby mohlo být zachyceno fotovoltaickými panely a přeměněno na elektrickou energii. Podílí se na celkovém ročním úhrnu sluneční energie, která dopadá na fotovoltaické panely.

Fotovoltaické systémy jsou navrženy tak, aby optimalizovaly využití slunečního svitu. To zahrnuje umístění panelů pod optimálním úhlem a s ideální orientací, aby byla maximálně využita sluneční energie během doby slunečního svitu.

Sluneční svit v České republice

Pro efektivní provoz fotovoltaických systémů je důležité sledovat dobu slunečního svitu v průběhu dne, měsíců a sezón. I když se vám to možná nezdá, Česká republika se řadí mezi země, kde je počasí poměrně stálé – tzn. bez větších výkyvů. Slunečního svitu je u nás všeobecně dostatek. Roční úhrn pozvolna klesá od jihu k severu. Je logické, že nejvíce slunečního svitu si užívají na jižní Moravě. Není ale jih jako jih. V jižních Čechách je průměrně slunečního svitu méně kvůli větší oblačnosti způsobené blízkostí hor. Dobrou orientační hodnotou je i počet slunečních dní.

Doba slunečního svitu je klíčovým faktorem pro úspěšnou produkci elektřiny z fotovoltaických systémů. Vy ji ale studovat nemusíte. Výkon i návratnost fotovoltaického systému vám spočítají specialisté ENERGAMO.

;