Tel: +420 774 016 916

Řešíme

ENERGIE

za vás

Co je energetická soběstačnost?

Energetická soběstačnost je stav, kdy je jednotlivec, domácnost, popřípadě celá oblast (ulice, sídliště apod.) schopen plně uspokojit své energetické potřeby z vlastních zdrojů energie. Nemusí se tedy spoléhat na externí dodavatele energie. Energetická soběstačnost, ať už úplná či částečná, je aktuálně hlavním motivem lidí k investici do pořizování obnovitelných zdrojů energie. Právě s využíváním obnovitelných zdrojů energie je tento pojem často spojován. Jsou nevyčerpatelné a jejich využívání je šetrné k životnímu prostředí.

Energetická soběstačnost může být dosažena prostřednictvím různých opatření. Prvním, již zmíněným, je pořízení systému, který je schopný vyrábět elektrickou energii. Typicky se jedná o fotovoltaické systémy.

Pro energetickou soběstačnost je potřeba vyrobenou energii uložit

Fotovoltaická elektrárna jako taková je ale jen jedním krokem. Dalším krokem k energetické soběstačnosti je pořízení kvalitního úložiště jako součásti systému. Jelikož obnovitelné zdroje energie jsou závislé na přírodních podmínkách (u FVE jsme závislí na tom, jak svítí slunce), je důležité mít schopnost uložit energii pro použití v době, kdy tyto zdroje nejsou dostupné v dostatečné míře. V rámci fotovoltaických systémů můžeme energii ukládat do baterií, do ohřevu vody apod.

Energetická soběstačnost je i o šetrnějším hospodaření s energiemi

Důležitou součástí energetické soběstačnosti je ale i snižování vlastní spotřeby energie. Toho lze dosáhnout pomocí energeticky úsporných zařízení, jako jsou LED osvětlení, zaizolování budovy pro minimalizaci tepelných ztrát, využívání účinných spotřebičů s nižší spotřebou energie a v neposlední řadě šetrným hospodařením s energiemi.

Energetická soběstačnost je atraktivní hned z několika důvodů – jmenujme například nižší náklady na energie, snížení závislosti na externích dodavatelích energie a menší negativní dopad na životní prostředí.

;