Tel: +420 774 016 916

Řešíme

ENERGIE

za vás

Co je energetický audit?

Energetický audit je proces systematického zhodnocení a analýzy energetického využití a spotřeby v určitém objektu, budově nebo průmyslovém zařízení. Hlavním cílem energetického auditu je identifikovat možnosti úspor energie a zlepšení energetické efektivity.

Během energetického auditu se provádí detailní posouzení technických zařízení, izolace, osvětlení, vytápění, klimatizace a ventilace. Audit zahrnuje také analýzu energetických dat a informací o spotřebě energie a nákladech na energii.

Energetický audit odhalí slabá místa

V rámci auditu se identifikují slabá místa, kde dochází ke ztrátám energie nebo k neefektivnímu využívání energie. Výsledkem analýzy je návrh opatření ke zlepšení energetické efektivity. Co si pod tím představit? Například návrhy na úsporná opatření, modernizaci zařízení a další opatření, která vedou ke snížení spotřeby energie a nákladů.

Jak vypadá energetický audit od ENERGAMO?

Specialisté ENERGAMO v rámci analýzy vždy zmapují současný stav, potvrdí si s klientem jeho předpoklady a očekávání a následně navrhnou více variant řešení. Vybranou variantu rozpracujeme, výsledek verifikujeme s klientem a následně přistupujeme k realizaci.

Energetický audit představuje důležitý nástroj pro podniky, organizace i jednotlivce, kteří chtějí snížit svou energetickou spotřebu a náklady, zlepšit udržitelnost a ochranu životního prostředí. V současné době stále častěji pomáhá identifikovat příležitosti pro využití obnovitelných zdrojů energie, například fotovoltaické elektrárny pro firmy.

;