Tel: +420 774 016 916

Řešíme

ENERGIE

za vás

Co je fotovoltaika pro firmy?

Fotovoltaika umožňuje snižovat náklady na energii nejen domácnostem, ale i firmám. Dále pomáhá posilovat image firmy díky využívání obnovitelných zdrojů energie. Nejčastějším motivem, který pociťují firmy a podnikatelé, kteří se rozhodnou investovat do fotovoltaiky, je dosažení (částečné) nezávislosti na dodavatelích elektřiny. Fotovoltaika pro firmy je investicí, která přináší ekonomické a ekologické výhody.

Firmy mohou instalovat fotovoltaické panely na střechách svých budov, parkovacích plochách nebo na jiných volných plochách, které mají k dispozici. Tyto panely zachytávají sluneční světlo a generují stejnosměrný elektrický proud. Ten je pak následně převeden na střídavý proud a je distribuován do elektrické sítě firmy.

Fotovoltaika pro firmy – co motivuje podniky k investici?

Fotovoltaika pro firmy má celou řadu výhod. Vlastní výroba elektřiny ze sluneční energie umožní firmě snížit náklady na elektřinu a omezit závislost na dodavatelích energie. Čím větší je fotovoltaický systém a čím více elektřiny je vyrobeno, tím více se snižují provozní náklady. V ENERGAMO vám rádi spočítáme návratnost fotovoltaického systému přímo na míru pro vaši firmu. Návratnost fotovoltaiky se může lišit v závislosti na místních podmínkách, velikosti systému a dalších faktorech.

V současné době pomáhá fotovoltaika pro firmy i ke zlepšení image. Investování do obnovitelné energie, jako je fotovoltaika, může posílit dobré jméno firmy jako společensky odpovědného podniku. Toho lze využít v rámci marketingu firmy. Partneři a zákazníci, kteří preferují ekologicky šetrné podniky, toto ocení.

Fotovoltaika pro firmy je trendem v oblasti energetického řízení firem. Jejím cílem je nejen snížit náklady na energii, ale také přispět k udržitelnému rozvoji a vylepšení image firmy.

;