Tel: +420 774 016 916

Řešíme

ENERGIE

za vás

Co je první paralelní připojení FVE do sítě?

První připojení FVE do sítě je proces, při kterém je fotovoltaika fyzicky a elektricky propojena s veřejnou elektrickou sítí, aby mohla přenášet vyrobenou elektřinu do distribuční sítě. První paralelní připojení FVE do sítě je možné provést pouze na základě souhlasu provozovatele distribuční soustavy. V ČR působí tři provozovatelé ČEZ Distribuce, EG.D a PREdistribuce. Přečtěte si více.

První připojení FVE do sítě se provádí po instalaci. Jakmile instalujeme fotovoltaický systém, což trvá jen pár dní, podáváme žádost o tzv. první paralelní připojení. K tomu je potřeba doložit celá řada dokumentů – ale nemějte obavy. Tyto starosti bereme v ENERGAMO na sebe.

Co zahrnuje kontrola technikem provozovatele distribuční sítě?

Pro první paralelní připojení FVE do sítě je nutný souhlas provozovatele distribuční sítě. Ten k vaší fotovoltaice vyšle svého technika. Specialista celý fotovoltaický systém zkontroluje – jeho úkolem je prozkoumat, zda na systému nejsou vady nebo nedodělky. Předmět a rozsah kontroly musí být v souladu s pravidly provozovatele distribuční sítě – ty najdete na webových stránkách každého provozovatele. Zároveň musí být systém i technicky v pořádku a musí odpovídat podmínkám, které jsou stanoveny ve smlouvě o připojení.

Specialista následně vydává souhlas / doklad o splnění podmínek pro uvedení FVE do provozu. Pokud distributor vaši žádost schválí, následuje uzavření smlouvy o připojení, předložení projektové dokumentace a příprava odběrného místa na připojení k elektrické síti. V tomto bodě se podmínky jednotlivých distributorů liší a každý má vlastní požadavky na podobu elektroměrového sloupku. V ENERGAMO vás ale nenecháme na holičkách a společně vše dotáhneme do zdárného konce.

;