Tel: +420 774 016 916

Řešíme

ENERGIE

za vás

Co je to asymetrický střídač?

Asymetrický střídač je zařízení, které se používá ve fotovoltaických elektrárnách pro převod stejnosměrného proudu. Ten je vyrobený fotovoltaickými panely na střídavý proud vhodný pro distribuci do elektrické sítě nebo pro místní spotřebu.

Asymetrický střídač a jeho superschopnosti

Mnoho moderních asymetrických střídačů je vybaveno pokročilými monitorovacími a řídícími funkcemi, které umožňují sledovat výkon systému, optimalizovat provoz a provádět údržbu. Pokud je fotovoltaická elektrárna připojena k elektrické síti, umožňuje synchronizaci s touto sítí, což umožňuje dodávat elektřinu do sítě nebo ji odebírat podle potřeby.

Asymetrický střídač je klíčovou součástí fotovoltaické elektrárny, který umožňuje efektivní a bezpečný převod solární energie do elektrického systému. Hledáte fotovoltaický systém pro firmu nebo pro domácnost? Obraťte se na ENERGAMO.

;