Tel: +420 774 016 916

Řešíme

ENERGIE

za vás

Co jsou obnovitelné zdroje energie?

Co jsou obnovitelné zdroje energie? Jsou to zdroje energie, které jsou regenerovatelné a nevyčerpatelné. Laicky řečeno – nikdy v přírodě nedojdou. Často se setkáte se zkratkou OZE. Hlavním motivem k využívání obnovitelných zdrojů energie je snaha o ochranu životního prostředí. Využíváním OZE lze vyrábět energii, aniž by docházelo ke způsobování trvalých škod na okolní krajině.

Obnovitelné zdroje energie = nejen slunce, vítr a voda

Typickými obnovitelnými zdroji energie jsou solární záření, vítr, voda. Důležitým zdrojem zelené energie jsou ale i zemědělské suroviny a jejich energetické využívání – přímé spalování biomasy, výroba a využití bioplynu apod.

V ENERGAMO nedáme dopustit na využívání solární energie. Sluneční energie je získávána ze slunečního záření pomocí fotovoltaických systémů, které přeměňují sluneční světlo na elektrickou energii. Naším cílem je vždy navrhnout fotovoltaický systém na klíč tak, aby vyhovoval potřebám vaší domácnosti – abychom minimalizovali nutnost odběru elektřiny ze sítě i přetoky do sítě.

Využívání obnovitelných zdrojů energie má několik výhod. Patří mezi ně snížení emisí skleníkových plynů, omezení závislosti na fosilních palivech, přispění k udržitelnému rozvoji, ochraně životního prostředí a vytváření nových pracovních příležitostí v odvětví obnovitelné energie.

;