Tel: +420 774 016 916

Řešíme

ENERGIE

za vás

Co jsou přetoky do sítě?

Když fotovoltaická elektrárna produkuje více energie, než je momentálně spotřebováno, říkáme, že vyrobená energie přetéká do sítě. Přetoky do sítě jsou tedy nadbytečnou elektrickou energií, která je přiváděna zpět do elektrické sítě, kde může být využita jinými spotřebiteli. Tímto způsobem se fotovoltaická instalace stává aktivním přispěvatelem k energetické síti.

Kdy vznikají přetoky do sítě?

Fotovoltaika vyrobí během dne elektřinu, kterou posílá stejnosměrným proudem do střídače. Ten ho přemění na proud střídavý, který je následně využíván v domácnosti. Zejména v létě vyrobí fotovoltaické panely často více elektřiny, než pro provoz domácnosti potřebujete. Míň se svítí, míň se topí. Nemluvě o době, kdy jste na dovolené a spotřeba vaší domácnosti se blíží nule. Optimální je akumulovat nadbytečnou energii do baterie nebo do vody a schovat si ji „na horší časy“. Pokud je ale energie stále více, vznikají přetoky do sítě.

Přetoky ano nebo ne?

Jsou přetoky žádoucí nebo ne? To je zajímavá otázky. Provozovat domácí fotovoltaiku jen kvůli vidině zisku nedoporučujeme. Berte to spíš jako takovou příjemnou slevu. Pokud máte přetoky větší, vyplatí se přemýšlet o virtuální baterii, která se stane takovým „externím úložištěm“ vyrobené energie. Její využívání má ale svá pravidla – a o tom zase jindy.

;