Tel: +420 774 016 916

Řešíme

ENERGIE

za vás

Dotace fotovoltaika část 2.

Kdy je čas žádat o dotace? Fotovoltaika se proplácí zpětně

Dotace fotovoltaika – žádost o ní lze podávat kdykoliv během realizace, přiznaná dotace je ale vyplácena vždy až po doložení proplacení celkové ceny za dodávku, instalaci elektrárny a potvrzení o připojení k síti.

Proto v Energamo žádáme o dotaci zpravidla po realizaci, když máme všechny potřebné dokumenty, včetně dopracované projektové dokumentace, v ruce. Státní fond životního prostředí vyplácí příspěvky na fotovoltaické elektrárny zpravidla do 6 týdnů od doložení realizace. Příspěvky jsou vypláceny bezhotovostním převodem na vámi uvedený bankovní účet.

V Energamo za vás zkompletujeme veškeré podklady pro vyplacení dotace a veškeré papírování za vás i vyřídíme. Takže tím, kdy je potřeba o dotaci žádat a co je nutné k žádosti doložit, se nebudete muset vůbec trápit.

;