Tel: +420 774 016 916

Řešíme

ENERGIE

za vás

ENERGAMO je člen Solární asociace

ENERGAMO se stalo členem Solární asociace. Co to je a co to znamená pro vás? Co musí člen Solární asociace splňovat? Hned si řekneme více.

Cíl Solární asociace: Zlepšit pozici fotovoltaiky v české energetice

Solární asociace je největší profesní organizací v oblasti fotovoltaické energetiky. Sdružuje více než 600 organizací, společností i jednotlivců, kteří jsou angažovaní ve fotovoltaice – jedná se o provozovatele fotovoltaik, instalační firmy, servisní firmy, univerzitní a vědecká pracoviště, investiční fondy, dodavatele elektřiny, developery aj. Cílů má tato profesní organizace hodně. Dali by se ale shrnout do jediného všeobjímajícího – zlepšit pozici fotovoltaiky v české energetice.

K dosažení tohoto cíle je samozřejmě potřeba dosahovat dílčích cílů a na denní bázi působit tam, kde je potřeba. Své cíle prosazuje Solární asociace ve spolupráci s dalšími zájmovými organizacemi z oblasti OZE, podnikatelskými komorami aj.

Solární asociace „kope“ za instalační firmy i za jejich klienty

Na Solární asociaci kvitujeme to, že je nestranná – podporuje podnikající subjekty tím, že bojuje za odstranění legislativních a administrativních bariér, připomínkuje legislativu a podílí se na plánování dotačních programů, zároveň ale „kope“ za klienty – nastavuje standardy kvality výstavby fotovoltaických elektráren, stará se o osvětu a radí.

Člen Solární asociace musí dodržovat Etalon

Člen Solární asociace musí splnit stanovené podmínky a zavázat se k dodržování Etalonu Solární asociace, který určuje „pravidla hry“ – stanovuje například standardy chování ke klientovi i standardy kvality realizace. Solární asociace dodržování Etalonu hlídá, a to velmi důkladně – nahlíží do projektů a jiných dokumentů, a to jak ze svého popudu, tak na základě podnětů ze strany klientů.

Vztah se zákazníkem a dobře odvedená práce pro nás byla vždy na prvním místě. Jsme rádi, že členstvím v Solární asociaci je to potvrzené „černé na bílém“. Pokud byly zatím vaše úvahy o fotovoltaice jen ryze hypotetické, je právě teď ten nejlepší čas si s námi domluvit nezávaznou úvodní konzultaci a vykročit fotovoltaice vstříc.

;