Tel: +420 774 016 916

Řešíme

ENERGIE

za vás

Fotovoltaika pro bytové domy – Chcete fotovoltaiku pro svoji bytovku? Přečtěte si tento návod

Bydlíte v bytovém domě a závidíte těm, kteří si v rodinných domech mohou zlevnit faktury za elektřinu a zajistit nezávislost na dodavatelích elektrické energie pomocí vlastní fotovoltaiky? Díky novele vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou je možné pohodlně a bez zbytečných překážek instalovat fotovoltaiku pro bytové domy, respektive jejich SVJ. Povězme si, jak na to!

Jak si pořídit fotovoltaiku pro bytový dům – přehledně v 10 krocích

1)  Zjistěte zájem: Nejprve zjistěte, kdo má o energii z vlastní fotovoltaiky vůbec zájem. Zájem o fotovoltaiku nemusí mít celé SVJ, je ale potřeba, aby se na projektu podíleli alespoň dva účastníci. SVJ nicméně musí odsouhlasit, že s instalací fotovoltaiky souhlasí (aniž by všichni měli zájem ji využívat). V tomto bodě jsou klíčové stanovy právě vašeho společenství a stanovené hlasovací podmínky.

2)     Vyberte dodavatele a technické řešení: V rámci společenství vlastníků jednotek vyberte vhodného dodavatele pro instalaci fotovoltaické elektrárny.

3)     Zajistěte si financování: Určete zdroj financování pro nákup a instalaci fotovoltaické elektrárny. Fotovoltaiku pro bytové domy můžete hradit ze společných rezerv, prostředky z úvěru a pomohou vám v tom i dotace.

4)     Jmenujte správce společenství: Je nutné určit tzv. správce společenství, který bude kontaktní osobou pro provozovatele sítě. Zjistěte si informaci o spotřebě elektřiny v budově a naplánujte optimální velikost fotovoltaiky – s tím vám pomůže specialista z vybrané realizační společnosti.

5)     Dohodněte se na alokačním klíči: V rámci SVJ stanovte alokační klíč. Co to je? Alokační klíč určuje, kdo bude mít jaký podíl na vyrobené elektřině z fotovoltaické elektrárny.

6)     Podejte žádost o připojení fotovoltaiky k síti: Ještě před tím, než se vybraná firma pustí do instalace fotovoltaické elektrárny, je potřeba zajistit souhlas provozovatele sítě. Proto je potřeba podat žádost o připojení. Není potřeba se ale chytat za hlavu – pro laika je to možná krok do neznáma, ale zpravidla i toto za vás s plnou mocí vyřídí specialista vybrané realizační společnosti. Takže se nemusíte ničeho obávat.

7)     Co s přebytky?: Vaše SVJ musí uzavřít smlouvu o dodávání přebytků vyrobené elektřiny do sítě s dodavatelem energie, který ji bude vykupovat. Samozřejmě může nastat i situace, kdy fotovoltaika plně nepokryje spotřebu připojených domácností. Pro tyto případy si ale účastníci vybírají dodavatele samostatně. Nejste tedy vázání tím, koho si jako svého dodavatele vybere soused.

8)    Registrujte energetické společenství: Je potřeba sepsat požadavek na registraci energetického společenství. O co jde? Energetické společenství je právnickou osobou, jejímž cílem je společná výroba energie, například solárními elektrárnami, a její následné sdílení mezi jejími členy – ano, jste to tedy vy. S tímto krokem i dalšími souvisejícími vám pomůže specialista. Nebojte se, že byste na to byli sami. Například specialisté z Energamo, říčanské firmy na realizaci fotovoltaiky pro domácnosti i bytové domy, vás celým procesem provedou od A do Z – tedy i včetně vyřizování na úřadech. O tom ale až za chvíli.

9)     Instalace: Po splnění výše zmíněných kroků přichází na řadu instalace. Tu musí provést odborná firma. Fotovoltaickou elektrárnu napojí do vybraného, tzv. vůdčího, místa, které je připojené na hlavní domovní vedení. Zpravidla se jedná o otázku několika dní.

10)   Provozovatel distribuční sítě zkontroluje vaši FVE: Po instalaci (stejně jako při realizaci fotovoltaiky u rodinného domu) je nutné, aby fotovoltaickou elektrárnu zkontroloval specialista provozovatele distribuční sítě. Ten navíc u všech bytů, které budou čerpat solární energii, nainstaluje průběhové měřidlo a provede první připojení elektrárny.

I vaše bytovka si může pořídit fotovoltaiku – není to nic složitého, ale chce to mít po boku spolehlivého partnera

Pro realizaci fotovoltaické elektrárny byste si v rámci společenství vlastníků jednotek měli vybrat spolehlivou firmu, která vás provede celou „akcí“ od začátku do konce. A koncem přitom nemyslíme jen právě zmíněné první zapojení elektrárny. Dá se říct, že péče o fotovoltaiku nekončí – je třeba totiž zajistit i její pravidelnou údržbu. Pokud hledáte firmu, která vám spočítá a naplánuje fotovoltaiku na míru tak, aby se vám vložená investice co nejrychleji vrátila, a ještě vám vyjedná dotaci, obraťte se na specialisty z Energamo. Rádi vám poradí a pomohou navrhnout fotovoltaiku přímo na míru potřebám vašeho bytového domu. Volejte 774 016 916 a zeptejte se specialistů Energamo na vše, co vás zajímá.

;