Tel: +420 774 016 916

Řešíme

ENERGIE

za vás

Fotovoltaika svépomocí: Můžete si FVE postavit sami?

Fotovoltaika svépomocí, čili navržení a instalace fotovoltaického systému vlastními silami, je technicky náročný proces a vyžaduje určitou míru odborných znalostí a dovedností. Postavit a instalovat menší solární systém si šikovný a znalý člověk může sám, je ale potřeba kriticky zhodnotit své zkušenosti a schopnosti.

Jako odborníci na fotovoltaiku bychom doporučili, aby se do takové akce pouštěli jen ti, kteří mají alespoň základní praktické znalosti o fotovoltaických systémech, elektrických obvodech, střídačích a připojení k elektrické síti. To zahrnuje i znalosti elektrické bezpečnosti, výpočetních kapacit, orientace panelů a dalších technických aspektů. A to nemluvíme ani o tom, že samotná instalace panelů na střechu je riskantní výšková práce. Je důležité mít vhodné vybavení, jako jsou ochranné pásy a lešení, a dodržovat bezpečnostní postupy.

V neposlední řadě je třeba říct, že všechny kroky sami nezvládnete. Nastudujte si pečlivě příslušné normy a zjistěte si, kdy je potřeba certifikovaného odborníka.

Správné navržení a montáž fotovoltaiky jsou klíčové pro její optimální výkon a dlouhodobou spolehlivost. Pokud nemáte dostatečné zkušenosti nebo dovednosti, instalace systému by měla být svěřena profesionálům. V ENERGAMO se o vaši fotovoltaiku postaráme od A do Z. Na druhou stranu, podporujeme i šikovné kutily, kteří se práce neleknou. I proto jsme rozjeli e-shop s komponenty pro fotovoltaiky ENGSHOP.CZ. Pokud se chcete pustit do projektu s velkým P, zde najdete vše, co budete potřebovat.

;