Tel: +420 774 016 916

Řešíme

ENERGIE

za vás

Dotace část 1.

Ušetřit za elektřinu a ještě si snížit pořizovací náklady fotovoltaiky pomocí dotace od státu? Skvělý scénář! Jak ale na to? Na co přesně se dotace poskytuje, jaké jsou podmínky dotace na fotovoltaiku a kdy o ni žádat? Program Nová zelená úsporám je iniciativou Ministerstva životního prostředí ČR, která podporuje investice do obnovitelných zdrojů energie a energetické úspory. Jednou z možností, jak využít této podpory, je instalace fotovoltaických elektráren.

Jaké jsou podmínky pro získání dotace?

Podmínky pro získání dotace na fotovoltaiku je splnění několika kritérií. Fotovoltaická elektrárna musí být napojena na veřejnou distribuční soustavu, musí být instalována na střechu nebo fasádu objektu a musí se jednat o nový fotovoltaický systém (ne tedy například úpravu stávajícího)… ale to není vše. Maximální výkon, který lze dostat dotaci z programu Nová zelená úsporám, je 10 kWp. Kromě toho je nutné zajistit, aby byla fotovoltaická elektrárna instalována a uvedena do provozu kvalifikovaným technikem a aby byla splněna veškerá legislativní a technická kritéria.

Dotace na fotovoltaiku dostanou i bytové domy

Dotace na fotovoltaiku mohou získat i bytové domy. Výše dotace se odvíjí od množství kWp instalovaného výkonu, od kWh el. akumulačního výkonu a od počtu připojených bytů. Elektrická energie vyrobená z vlastního fotovoltaického systému může být využita pro společné prostory bytového domu a samozřejmě i v bytových jednotkách, na ohřev teplé vody, a samozřejmě i pro nabíjení elektrických vozidel uživatelů domu – což bude možná brzy aktuálním tématem.

O dotaci mohou žádat vlastníci bytových domů, společenství vlastníků jednotek i příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky. Postup realizace fotovoltaiky pro bytovky jsme shrnuli do 10 kroků v článku na našem blogu: „Chcete fotovoltaiku pro svoji bytovku? Přečtěte si tento návod“. Samozřejmě i v tomto případě vám bude Energamo spolehlivým partnerem, který za vás veškeré náležitosti dotace na fotovoltaiku, papírování i vyřizování s úřady, obstará.

;