Tel: +420 774 016 916

Řešíme

ENERGIE

za vás

Co je energetický regulační úřad?

Energetický regulační úřad je jeden z ústředních orgánů státní správy. Působí v oblasti energetiky. Hlídá dodržování právních předpisů na straně dodavatelů, rozhoduje spory mezi zákazníky a dodavateli, monitoruje trh s energiemi a hraje nezanedbatelnou roli v ochraně spotřebitele – postihuje využívání nekalých praktik apod. Díky poslednímu zmíněnému je úřadem, na který se mohou spotřebitelné obrátit, pokud řeší spor se svým dodavatelem či distributorem.

Jaký má Energetický regulační úřad vliv na obnovitelné zdroje?

Energetický regulační úřad vydává každoročně tzv. cenová rozhodnutí. Těmi ovlivňuje výši regulované složky cen energií a stanovuje podporu pro obnovitelné zdroje energie. Cílem regulace ERÚ je vytvoření stabilního a předvídatelného prostředí, ve kterém budou ceny odpovídat poskytovaným službám. Toto prostředí musí ale zároveň regulovaným subjektům umožnit dynamicky reagovat na změny na trhu.

ERÚ byl zřízen v roce 2001 energetickým zákonem. Sídlí v Jihlavě a svá dislokovaná pracoviště má v Ostravě a v Praze.

;