Tel: +420 774 016 916

Řešíme

ENERGIE

za vás

Co je energetický zákon?

Jako energetický zákon je známý zákon č. 456/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon stanovuje a upravuje podmínky, za kterých je možné v České republice podnikat v oblasti energetiky, upravuje exekutivní funkci státní správy a dohled nad energetikou a v neposlední řadě upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob, které využívají energie.

Energetický zákon upravuje udělování licencí dodavatelům energií

Vzhledem k tomu, že je energetický trh aktuálně pod drobnohledem odborníků, médií i širé veřejnosti, mnohé oblasti, kterým se energetický zákon věnuje, nejsou nijak neznámé. Ve všeobecné diskuzi je ve světle nedávných událostí diskutována otázka cenové politiky v energetice, kterou energetický zákon upravuje i udělování licencí dodavatelům energií.

V roce 2023 sledujeme novely energetického zákona, které se věnují komunitní energetice, zranitelným zákazníkům a energii z obnovitelných zdrojů.

Energetický zákon je základní právní normou české energetiky. Za dobu své účinnosti prošel významnými novelizacemi. V ENERGAMO pro vás změny a vývoj sledujeme a pravidelně vás o měnící se legislativě informujeme na našem blogu.

;