Tel: +420 774 016 916

Řešíme

ENERGIE

za vás

Novela energetického zákona přinese novinky ve sdílení energie

21. června schválila vláda novelu energetického zákona, která umožní zakládat energetická společenství a sdílení vyrobené elektřiny. Očekávaným efektem jsou nižší výdaje za elektřinu, zvýšení energetické nezávislosti zúčastněných a pozitivní dopad na životní prostředí. Češi, národ chatařů, nejvíce slyší na to, že díky zavedení institutu „aktivního zákazníka“ budou moct využívat energii vyrobenou doma třeba i na chatě. Co ale přinese novela energetického zákona firmám a na jaké další novinky se můžeme těšit?

Dle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely se na novele podíleli experti z nevládních organizací, ERÚ, provozovatelé přenosové soustavy ČEPS a další odborníci. Zamýšleným cílem zákonodárců je vytvořit stabilní model budoucího fungování komunitní energetiky u nás. Co konkrétního novela přinese?

Kdo je aktivní zákazník?

Novela energetického zákona zavádí institut „aktivního zákazníka“. Kdo to je? Aktivní zákazník je subjekt, výrobce elektřiny, který vlastní vyrobenou elektřinu a může ji sdílet s až 10 předávacími místy. Nejlépe se to ukazuje na již zmíněném příkladu domova a chalupy. Využití je ale mnohem širší. Aktivním zákazníkem mohou být firmy s vícea provozy. Dále by takový model sdílení elektřiny mohly využít i úřady, školy, nemocnice aj.

„Aktivní zákazník“ ve zkratce:

·       Aktivní zákazník = skupina až deseti subjektů/osob, které společně vyrábí elektřinu například pomocí fotovoltaiky a sdílí ji mezi sebou

·       Umožní buď jednotlivci vyrábět si elektřinu na jedné nemovitosti a využívat ji i jinde v ČR, nebo tvořit skupinu až 10 členů, kteří mezi sebou sdílí vyrobenou elektřinu

·       Evidence toho, kolik se ve kterém místě vyrobí elektřiny, bude probíhat stejně jako u sdílení v rámci společenství – každé místo bude mít svůj elektroměr

·   Není zde územní omezení

·       Institutem „aktivního zákazníka“ se eliminuje množství nevyužitých přebytků energie vyrobené z OZE

·       Konkrétní kroky vedoucí ke sdílení vyrobené energie se dozvíte na speciálním webu MPO.

Novela energetického zákona v konkrétních příkladech

Příklad č. 1: Pan Dostál má chatu. Zde si vyrábí elektřinu fotovoltaikou. Na chatu ale jezdí jen o víkendu a v létě, po zbytek týdne a obecně po zbytek roku zde energii nečerpá. Nově bude využívat „energii z chaty“ ve svém berounském bytě.

Příklad č. 2: Novákovi mají na svém domě v Plzni fotovoltaické panely. Vyrábějí si elektřinu. Zejména v létě ji fotovoltaika vyrobí více, než spotřebují – zvláště v době, kdy jezdí na dovolenou, děti na tábory apod. Využijí tedy možnost sdílet vyrobenou elektřinu s rodiči, kterým tak ušetří za náklady na bydlení v jejich pražském bytě.

Příklad č. 3: Firma Les s.r.o. se zabývá těžbou dřeva, prodejem kulatin, zpracováváním lesního klestu a dalšího dřevního odpadu na štěpku a mulčovací kůru. Má sídlo s kancelářemi, haly pro auta na převoz dřeva, halu se štěpkovači a sklady dřevního materiálu a také ubytovny pro zaměstnance pracující v lese – pěstební dělníky apod. Nově budou moci střechy na halách osázet fotovoltaickými panely a vyrobenou elektřinu využívat ve svých provozech po celé ČR.

Novela upravuje aktivity energetických společenství

Kromě „aktivního zákazníka“ se zastavme u pojmu „energetické společenství“. Novela energetického zákona umožní vznik skupin, v rámci kterých bude možné zapojit až 1000 členů (v prvním kroku), kteří si budou moci mezi sebou „posílat“ vyrobenou energii. Společenství bude moci fungovat na území až tří sousedících obcí s rozšířenou působností nebo na území hlavního města Prahy. Toto omezení je přitom především kvůli stabilitě distribuční soustavy a je prozatímní. Nové energetické společenství bude nutné založit jako právnickou osobu, družstvo nebo spolek a registrovat u ERÚ. Následující kroky jsou podobné jako u fotovoltaiky pro SVJ – je třeba se domluvit například na alokačním klíči. Dále je ale potřeba podniknout i další specifické kroky – v tomto ohledu je vždy lepší se poradit s odborníkem.

Pozor – energetické společenství by nemělo vznikat za účelem vytváření zisku. Nemělo by docházet k tomu, že budou podnikatelé zneužívat institut energetického společenství jako paralelního obchodního modelu.

Dění kolem komunitní energetiky budeme dále sledovat a budeme vás informovat. Naši specialisté budou připraveni vás o všem informovat i při konzultacích. Pokud vás novinky, které novela přináší, zaujaly, a chcete udělat první krok na cestě k energetické soběstačnosti, zavolejte si o úvodní konzultaci.

;