Tel: +420 774 016 916

Řešíme

ENERGIE

za vás

Day: 10 července, 2023

Energetický regulační úřad je jeden z ústředních orgánů státní správy. Působí v oblasti energetiky. Hlídá dodržování právních předpisů na straně dodavatelů, rozhoduje spory mezi zákazníky a dodavateli, monitoruje trh s energiemi a hraje nezanedbatelnou roli v ochraně spotřebitele – postihuje využívání nekalých praktik apod.
;